Maddi Hasar İşlemi

 

Maddi Zararlar-İhbar
Sigortalı veya acente tarafından, 
Zarar gören (mağdur) tarafından, telefon, faks, internet veya dilekçe aracılığıyla gerçekleştirilir.

İhbarda Gerekli Bilgiler
Aşağıda yer alan hasar ihbar formunda yer alan tüm bilgilerin hasar müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

Eksper Görevlendirme 
Formda anlatılan bilgilere göre hasar tespiti ve ödenecek tazminat miktarının hesaplanabilmesi için eksper görevlendirilir. Eksper Hazine Müsteşarlığına bağlı olarak çalışan kişilerdir.
Bilgi ve belgelerin toplanması, hasarlı aracın incelenmesi ve onarımı gerçekleştirecek servis yetkilileri-tamirci ile varılan mutabakat sonucu düzenlenen eksper raporu şirkete teslim edilir.

Dosyanın Neticelendirilmesi İçin Gereken Belgeler
Onaylı kaza zaptı, sigortalının alkol raporu,
Zarar gören aracın ruhsatnamesi (bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname),
Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (eksper görevlendirilmemişse),
Aracı kullanan sürücünün ehliyeti,
Şirketin muvaffakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder),
Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu

Tazminatın Hesaplanması 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi bir mesuliyet sigortasıdır. Dolayısıyla, sigortalı kaza sonucu kusurlu olarak üçüncü şahsın-şahısların zarar görmesine neden olur ise, bir hukuki sorumluluğu doğacaktır. Sigortacı ise bu durumda sigortalının yerine geçerek, sigortalının hukuken ödemek zorunda olduğu tutarı teminat dahilinde zarar görene ödeyecektir.

NOT: Telefonla Alınan İhbar Sonrası Mutlaka Onaylı Kaza Tespit Tutanağının Şirketimize Teslimi Gerekmektedir.

ULUSAL HASAR

HIZLI MENÜ

HASAR İŞLEMLERİ

BİZE ULAŞIN

Copyright 2015 © Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - S.E.O CK INTERACTIVE