Tedavi Giderleri

 

1) YATARAK TEDAVİ GİDERLERİ
Sigortalının Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nca çalışma ruhsatı verilmiş özel veya resmi bir sağlık kuruluşunda yattığını belgeleyen ve yatış sebebiyle yapılan tedaviyi gösteren tıbbi rapor ve çıkış epikrizi (bilgi formu)


Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı 
Kaza halinde Trafik Kazası Tespit Tutanağı 
Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge 
Tedavinin söz konusu müdahaleyi gerektirdiğini kanıtlayan doktor raporu ve çıkış epikrizi (bilgi formu)
Teknik ameliyat raporu
Operatör ücreti dahil tüm ameliyat masraflarına ilişkin dökümlü fatura aslı
Patoloji raporu
Ödeme makbuzu gerekmektedir.

Yurtdışı Tedavilerinde (yukarıdaki belgelere ek olarak) 
Sigortalının giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi
Yurtdışı faturalarının ve ilgili rapor ve sonuçların yeminli tercümeden onaylı İngilizce ya da Türkçe nüshalarının ibrazı

Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Giderleri
Masrafları belgeleyen dökümlü fatura asılları
Sigortalının doktoru tarafından düzenlenmiş, hastalığın başlangıç ve seyrinin özetlendiği, yapılan tedavinin kür sayısını gösteren rapor


2) AYAKTA TEDAVİ GİDERLERİ

Doktor Muayene Giderleri 
Hastane/kliniğin isme yazılı resmi faturası veya muayene eden doktorun adı, soyadı ve branşı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını gösteren resmi serbest meslek makbuzu 

İlaç Giderleri 
Kullanılan ilaçları belgeleyen isme yazılmış doktor reçetesi 
Reçete arkasına isimleri gözükecek şekilde iliştirilecek olan fiyat küpürleri
Masrafı belgeleyen kasa fişi/isme yazılı fatura

Tahlil ve Röntgen Giderleri 
Tahlil ve/veya röntgen sonuçları 
Tahlil ve/veya röntgenlere ait isme yazılı fatura aslı 
Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi 

Küçük Müdahale Giderleri 
Tedavinin gerekli olduğunu gösteren doktor raporu 
Masrafı belgeleyen isme yazılı fatura aslı 
Parça/biyopsi alındıysa patoloji sonucu 

Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi Giderleri 
Tedavinin hastane, klinik ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş doktorlarınca yapıldığını belgeleyen dökümlü fatura aslı 
Doktor tarafından yapılan tedavinin ayrıntılı olarak belirtildiği diş krokisi 
Kazanın oluş şeklini, nedenini belirten yetkili makamlardan alınan kaza raporu 


Fizik Tedavi Giderleri 
Tedavinin gerekli olduğunu gösteren ve seans sayısının belirtildiği doktor raporu 
Masrafı belgeleyen dökümlü isme yazılı fatura aslı 

ULUSAL HASAR

HIZLI MENÜ

HASAR İŞLEMLERİ

BİZE ULAŞIN

Copyright 2015 © Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - S.E.O CK INTERACTIVE